Warunki uczestnictwa w promocji specjalnej: "Zniżka na start".

1. Udział

Organizatorem "promocji specjalnej" jest City Hitcher UG. Biorąc udział w promocji specjalnej "Zniżka na start", akceptuje się niniejsze warunki uczestnictwa.

Przedmiotem promocji jest zniżka startowa w wysokości 20 zł dla każdego z pierwszych 500 użytkowników aplikacji CityHitcher (od wersji 1.0). Zniżka startowyá nie dotyczy wersji beta testowej aplikacji.

Pasażer może wykorzystać zniżka startowa na podróż. Oznacza to, że do momentu wykorzystania zniżki nie ponosi się kosztów podróży.

W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. Promocja "Zniżka na start" rozpoczyna się 16 kwietnia 2023 r. i kończy się 3 czerwca 2023 r. Pierwsze 1000 rejestracji natychmiast otrzyma zniżka na start na swoje konto CityHitcher.

Udział z fałszywymi tożsamościami lub z tożsamościami osób trzecich jest zabroniony.

Każda osoba może wziąć udział w promocji "Zniżka na start" tylko raz. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną zniżkę startową w wysokości 20 zł.

2. Wymiana i płatność

Zniżka na start nie jest zbywalna, nie może być wymieniona ani wypłacona bezpośrednio w gotówce. Można ją wykorzystać wyłącznie do zapłaty za przejazd, który odbył się za pośrednictwem aplikacji CityHitcher. Z promocji wyłączone są przejazdy, które zostały wcześniej uzgodnione pomiędzy kierowcą a pasażerem poza aplikacją CityHitcher.

3. Wcześniejsze zakończenie, zmiany lub wykluczenie

Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji specjalnej bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności wszelkich przyczyn, które zakłóciłyby lub uniemożliwiłyby prowadzenie promocji specjalnej "Zniżka na start" zgodnie z planem.

Naruszenie niniejszych warunków uczestnictwa upoważnia nas do wykluczenia danego uczestnika z udziału w promocji specjalnej "Zniżka na start".

Jeżeli wykluczonym uczestnikiem jest osoba, która już brała udział w promocji, zniżka na start może zostać odebrana z mocą wsteczną.

4. Postanowienia końcowe

Jeżeli warunki uczestnictwa zawierają nieważne postanowienia, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Zastosowanie ma prawo niemieckie. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń prawnych w związku z promocją.

Niniejsza promocja nie jest związana z serwisem Facebook i nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez serwis Facebook.